รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BYD รุ่นต่างๆ

เรามีเป้าหมายในการเป็นผู้นำแบรนด์รถโฟล์คลิฟไฟฟ้าระดับโลก ด้วยแนวคิดมุ่งสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง มีจุดเด่นที่ได้รับคำชมจากลูกค้าทั่วโลกในด้านของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัด พลังงานและความคุ้มค่าในการใช้งาน พร้อมตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมด้วยรถโฟล์คลิฟครบทุกรุ่น เช่น รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบ Counterbalance รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสำหรับคลังสินค้า รถยก-ลากพาเลทไฟฟ้า (Reach Truck, Pallet Stackerm Paller Transporter) และรถลากไฟฟ้า (Tow Tractor)

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BYD รุ่นขายดียอดนิยม

ทำไมต้องใช้ BYD

ด้วยแนวคิด “เทคโนโลยี คือ ราชา นวัตกรรม คือ รากฐาน” แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต (Lithium Iron Phosphate LiFePO4 LFP หรือ Li.Iron.) จาก BYD จึงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์รูปแบบต่างๆ เช่น รถยนต์ รถโดยสาร รถไฟ รถยนต์เชิงพาณิชย์ งานโลจิสติกส์ต่างๆ สถานีชารฺจพลังประจุไฟฟ้า (Charing Station) ทำตลาดใน 50 ประเทศ 240 เมื่องทั่วโลก

เปรียบเทียบระหว่างแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต และแบตเตอรี่ ตะกั่วกรด

จุดเด่นที่เหนือกว่าของแบตเตอรี่ลิเทียมไออนฟอสเฟตในด้านต่างๆ

เปรียบเทียบการใช้รถโฟล์คลิฟท์ต่อเนื่อง ด้วยแบตเตอรี่ ตะ-กั่วกรด และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต

การใช้งานที่ยาวนานและชาร์จประจุไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่ลิเทียมไออนฟอสเฟต ให้ผลผลิตและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

มาตราฐาน UL1642 สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต จาก BYD ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล UL 1642 มั่นใจได้ในความปลอดภัย

แบตเตอรี่ที่ดีที่สุด

ด้วยแนวคิด “เทคโนโลยีคือราชานวัตกรรมคือรากฐาน” แบตเตอรี่ลิเทียมไออนฟอสเฟต (Lithium iron Phoshate, LFP LiFePO4 หรือ Li. Iron.) จาก BYD จึงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ทำไมต้องใช้ BYD

ด้วยแนวคิด “เทคโนโลยี คือ ราชา นวัตกรรม คือ รากฐาน” แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต (Lithium Iron Phosphate LiFePO4 LFP หรือ Li.Iron.) จาก BYD จึงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์รูปแบบต่างๆ เช่น รถยนต์ รถโดยสาร รถไฟ รถยนต์เชิงพาณิชย์ งานโลจิสติกส์ต่างๆ สถานีชารฺจพลังประจุไฟฟ้า (Charing Station) ทำตลาดใน 50 ประเทศ 240 เมื่องทั่วโลก

เปรียบเทียบระหว่างแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต และแบตเตอรี่ ตะกั่วกรด

จุดเด่นที่เหนือกว่าของแบตเตอรี่ลิเทียมไออนฟอสเฟตในด้านต่างๆ

เปรียบเทียบการใช้รถโฟล์คลิฟท์ต่อเนื่อง ด้วยแบตเตอรี่ ตะ-กั่วกรด และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต

การใช้งานที่ยาวนานและชาร์จประจุไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่ลิเทียมไออนฟอสเฟต ให้ผลผลิตและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

มาตราฐาน UL1642 สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต จาก BYD ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล UL 1642 มั่นใจได้ในความปลอดภัย

แบตเตอรี่ที่ดีที่สุด

ด้วยแนวคิด “เทคโนโลยีคือราชานวัตกรรมคือรากฐาน” แบตเตอรี่ลิเทียมไออนฟอสเฟต (Lithium iron Phoshate, LFP LiFePO4 หรือ Li. Iron.) จาก BYD จึงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

บริการของเรา

ขาย - เช่า อะไหล่ Fleet รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า บีวายดี พร้อมให้บริการขาย ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ระยะสั้น ระยะยาว

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า บีวายดี ประเทศไทย พร้อมให้บริการด้วย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใหม่ ขาย – เช่า รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ทั้งแบบระยะสั้น รายวัน รายเดือน และรายปี รถโฟล์คลิฟท์ใช้แล้วปรับสภาพ รวมถึงรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบเช่าซื้อผ่อนชำระรายเดือน พร้อมตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆอาทิ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า ธุรกิจโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมห้องเย็น/อาหารแปรรูป (Cold Chain/Food Procrssing) รวมถึงอุตสาหกรรมทั่วไป มั่นใจได้กับบริการหลังกายขาย โดยทีมช่างบริการที่ผ่านการอบรม พร้อมให้บริการด้วย อะไหล่ที่ได้มาตรฐานของบริษัท

ข่าว กิจกรรม และโปรโมชั่น