รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BYDReach Truckรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Reach Truck (ยืนขับ) รุ่น R15PR, R18S

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BYD รุ่น R15PR, R18S

แบบ Reach Truck (ยืนขับ) ขนาด 1.5-1.8 ตัน
กำลังไฟฟ้า / ขนาดแบตเตอรี่ 48 V. / 210, 420 Ah

Reach Truck R15PS.18
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BYD รุ่น R15PR, R18S

แบบ Reach Truck (ยืนขับ) ขนาด 1.5-1.8 ตัน
กำลังไฟฟ้า / ขนาดแบตเตอรี่ 48 V. / 210, 420 Ah

คุณสมบัติเด่น

คุณสมบัติเด่นของแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต (Li. Iron., LiFePO4, LFP, Lithium Iron Phosphate) ประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานความปลอดภัยจาก BYD
 • ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น
 • Zero emission ปลอดมลพิษ ไม่มีไอเคมีขณะชาร์จประจุไฟฟ้า
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ชาร์จประจุไฟฟ้าได้กว่า 4,000 รอบ ใช้งานได้กว่า 10 ปี
 • ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศา ถึง +60 องศา
 • ชาร์จประจุไฟฟ้าได้เร็วกว่าแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วถึง 90%

การใช้งานอย่างต่อเนื่อง

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องกว่า 20 ชม. โดยหยุดเพื่อชาร์จประจุไฟฟ้าในช่วงพักเป็นระยะ และไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองเพื่อสลับสับเปลี่ยน
 • แบตเตอรี่กรด-ตะกั่ว สามารถใช้งานต่อเนื่องได้เพียง 7-8 ชม. เนื่องจากต้องใช้เวลาชาร์จประจุไฟฟ้า 8-10 ชม. และต้องรอให้เย็นก่อนใช้งาน

มาตรฐานความปลอดภัย UL 1642

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต จาก BYD ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย UL 1642 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสากลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต
 • ผ่านการทดสอบ เช่น Overcharge, Over discharge, Short circuit, Oven, Crush และ Burning ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุไฟไหม้และระเบิด

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • ระบบลดความเร็วขณะเลี้ยว
 • ระบบกันกระแทกเมื่อสุดระยะยก
 • ระบบ Operator Presence Sensor (OPS) ช่วยหยุดการทำงานเมื่อผู้ขับไม่อยู่บนรถ
 • มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระสลับสำหรับขับเคลื่อนและยกสินค้า ควบคุมการทำงานด้วยระบบ CAN-bus
 • ปรับตั้งค่าประสิทธิภาพการทำงานของรถได้
 • จอแสดงผลมัลติฟังก์ชั่น (LCD) แสดงข้อมูลต่าๆ เช่น ปริมาณไฟฟ้าแบตฯ ทิศทางการเคลื่อนที่ เตือนรอบการบำรุงรักษา ฯลฯ

อุปกรณ์เสริม

 • คันโยก 3 คันแบบ 3 way valve ใช้งานได้ 4 หน้าที่ (4 functions)
 • กล้องแสดงภาพติดงา ช่วยให้ยก-วางพาเลตได้สะดวกแม่นยำยิ่งขึ้น
 • ไฟ LED สัญญาณเตือนระยะปลอดภัยแบบ spot light / laser light
 • จอแสดงระยะความสูงขณะยกสินค้า
 • ระบบป้องกันการยกสินค้าหนักเกินพิกัดน้ำหนักที่ยกได้
 • อื่นๆ ฯลฯ ตามความต้องการในการใช้งาน

รายละเอียดรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าบีวายดี แบบ Reach Truck ขนาด 1.5 และ 1.8 ตัน

รุ่น R15PS R18PS
น้ำหนักที่ยกได้ (กก.)
(Load center 500 มม.)
1500 1800
การควบคุมรถ
(Operator type)
ยืนขับ ยืนขับ
เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ
มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.)
กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6)
1090x2175x2250 1090x2175x2250

*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 920 มม.

คุณสมบัติเด่น

คุณสมบัติเด่นของแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต (Li. Iron., LiFePO4, LFP, Lithium Iron Phosphate) ประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานความปลอดภัยจาก BYD
 • ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น
 • Zero emission ปลอดมลพิษ ไม่มีไอเคมีขณะชาร์จประจุไฟฟ้า
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ชาร์จประจุไฟฟ้าได้กว่า 4,000 รอบ ใช้งานได้กว่า 10 ปี
 • ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศา ถึง +60 องศา
 • ชาร์จประจุไฟฟ้าได้เร็วกว่าแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วถึง 90%

การใช้งานอย่างต่อเนื่อง

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องกว่า 20 ชม. โดยหยุดเพื่อชาร์จประจุไฟฟ้าในช่วงพักเป็นระยะ และไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองเพื่อสลับสับเปลี่ยน
 • แบตเตอรี่กรด-ตะกั่ว สามารถใช้งานต่อเนื่องได้เพียง 7-8 ชม. เนื่องจากต้องใช้เวลาชาร์จประจุไฟฟ้า 8-10 ชม. และต้องรอให้เย็นก่อนใช้งาน

มาตรฐานความปลอดภัย UL 1642

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต จาก BYD ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย UL 1642 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสากลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต
 • ผ่านการทดสอบ เช่น Overcharge, Over discharge, Short circuit, Oven, Crush และ Burning ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุไฟไหม้และระเบิด

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • ระบบลดความเร็วขณะเลี้ยว
 • ระบบกันกระแทกเมื่อสุดระยะยก
 • ระบบ Operator Presence Sensor (OPS) ช่วยหยุดการทำงานเมื่อผู้ขับไม่อยู่บนรถ
 • มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระสลับสำหรับขับเคลื่อนและยกสินค้า ควบคุมการทำงานด้วยระบบ CAN-bus
 • ปรับตั้งค่าประสิทธิภาพการทำงานของรถได้
 • จอแสดงผลมัลติฟังก์ชั่น (LCD) แสดงข้อมูลต่าๆ เช่น ปริมาณไฟฟ้าแบตฯ ทิศทางการเคลื่อนที่ เตือนรอบการบำรุงรักษา ฯลฯ

อุปกรณ์เสริม

 • คันโยก 3 คันแบบ 3 way valve ใช้งานได้ 4 หน้าที่ (4 functions)
 • กล้องแสดงภาพติดงา ช่วยให้ยก-วางพาเลตได้สะดวกแม่นยำยิ่งขึ้น
 • ไฟ LED สัญญาณเตือนระยะปลอดภัยแบบ spot light / laser light
 • จอแสดงระยะความสูงขณะยกสินค้า
 • ระบบป้องกันการยกสินค้าหนักเกินพิกัดน้ำหนักที่ยกได้
 • อื่นๆ ฯลฯ ตามความต้องการในการใช้งาน

รายละเอียดรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าบีวายดี แบบ Reach truck ขนาด 1.5 และ 1.8 ตัน

รุ่น R15PS R18PS
น้ำหนักที่ยกได้ (กก.)
(Load center 500 มม.)
1500 1800
การควบคุมรถ
(Operator type)
ยืนขับ ยืนขับ
เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ
มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.)
กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6)
1090x2175x2250 1090x2175x2250

*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 920 มม.