บริการ ขาย-ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BYD พร้อมบริการหลังการขาย บริการบำรุงรักษาพร้อมอะไหล่แท้

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BYD ประเทศไทย พร้อมให้บริการด้วย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใหม่ ขาย-เช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ทั้งแบบระยะสั้น รายวัน รายเดือน และระยะยาวรายปี รถโฟล์คลิฟท์ใช้แล้วปรับสภาพ รวมถึงรถโฟล์ลิฟท์ไฟฟ้าแบบเช่าซื้อผ่อนชำระ รายเดือน พร้อมตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์กระจายสินค้า ธุรกิจโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมห้องเย็น/อาหารแปรรูป (cold chain/food processing) รวมถึงอุตสาหกรรมทั่วไป มั่นใจได้กับบริการหลังการขาย โดยทีมช่างบริการที่ผ่านการอบรม พร้อมให้บริการด้วยอะไหล่ที่ได้มาตรฐานของบริษัท

ขอใบเสนอราคา

  ชนิดของรถฟอร์คลิฟท์ที่สนใจ*

  รูปแบบความต้องการ*

  ต้องการซื้อรถฟอรคลิฟท์ต้องการเช่ารถฟอรคลิฟท์

  นัดหมายดูหน้างานเพื่อยืนยันสเปค

  จำนวนรถที่ต้องการ*

  ชื่อบริษัทลูกค้า*

  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน/คลังฯ (หน้างาน)*

  รู้จัก "รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BYD" จากช่องทางใด*

  บริการจัดการฟลีทรถเช่า

  การบริหารโครงการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพร้อมคนขับ หรือ Fleet management ให้บริการโดยทีมบริหารโครงการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ช่วยบริหารทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน เช่น กำลังคน เชื้อเพลิง เวลา อะไหล่สิ้นเปลือง รอบการบำรุงรักษาซ่อมแซม รถสำรอง ฯลฯ เน้นการทำงานตามเป้าหมาย (Goal achievement) ร่วมพัฒนาแผนการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป พัฒนากลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ (Active and passive strategies) สร้างประสิทธิภาพในงานเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างได้ผล

  บริการและการสนับสนุน

  บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญสำหรับการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า มั่นใจได้ด้วยทีมช่างบริการผู้มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของบริษัท พร้อมคลังอะไหล่ที่พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็วส่งมอบอะไหล่คุณภาพสูงให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

  บริการจัดการฟลีทรถเช่า

  การบริหารโครงการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพร้อมคนขับ หรือ Fleet management ให้บริการโดยทีมบริหารโครงการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ช่วยบริหารทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน เช่น กำลังคน เชื้อเพลิง เวลา อะไหล่สิ้นเปลือง รอบการบำรุงรักษาซ่อมแซม รถสำรอง ฯลฯ เน้นการทำงานตามเป้าหมาย (Goal achievement) ร่วมพัฒนาแผนการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป พัฒนากลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ (Active and passive strategies) สร้างประสิทธิภาพในงานเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างได้ผล

  บริการและการสนับสนุน

  บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญสำหรับการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า มั่นใจได้ด้วยทีมช่างบริการผู้มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของบริษัท พร้อมคลังอะไหล่ที่พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็วส่งมอบอะไหล่คุณภาพสูงให้กับลูกค้าทั่วประเทศ