BYD Thailand ร่วมกิจกรรม BGC Show & Share ครั้งที่ 3

หน้าแรก > ข่าวสาร > BYD Thailand ร่วมกิจกรรม BGC Show & Share ครั้งที่ 3

บริษัท สยาม แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ รีเลชั่นชิป จำกัด ได้รับเกียรติให้นำรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า บีวายดี พร้อมนวัตกรรมแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนฟอสเฟต ที่ล้ำหน้า เข้าจัดแสดงร่วมกิจกรรม BGC Show & Share ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้แก้ว-กระจก (BGC Glass Academy) เพื่อนำเสนอสาระความรู้จุดเด่นของนวัตกรรมที่ล้ำหน้าจาก บีวายดี โดยเฉพาะแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนฟอสเฟต ซึ่งไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล CE (Conformité Européenne) UL 1642, UL2580, UN38.3 QC/T 743 โดยระหว่างการจัดแสดงได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ร่วมงานและผู้บริหารองค์กรเป็นอย่างดี