รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BYDPower Palletรถลากพาเลทไฟฟ้า Power Pallet (เดินตาม/ขี่) รุ่น P20PS

รถลากพาเลทไฟฟ้า BYD รุ่น P20PS

แบบ Power Pallet (เดินตาม/ขี่) ขนาด 2.0 ตัน
กำลังไฟฟ้า / ขนาดแบตเตอรี่ 24 V. / 130 Ah

Power Pallet P20PS
รถลากพาเลทไฟฟ้า BYD รุ่น P20PS

แบบ Power Pallet (เดินตาม/ขี่) ขนาด 2.0 ตัน
กำลังไฟฟ้า / ขนาดแบตเตอรี่ 24 V. / 130 Ah

คุณสมบัติเด่น

คุณสมบัติเด่นของแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต (Li. Iron., LiFePO4, LFP, Lithium Iron Phosphate) ประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานความปลอดภัยจาก BYD
 • ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น
 • Zero emission ปลอดมลพิษ ไม่มีไอเคมีขณะชาร์จประจุไฟฟ้า
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ชาร์จประจุไฟฟ้าได้กว่า 4,000 รอบ ใช้งานได้กว่า 10 ปี
 • ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศา ถึง +60 องศา
 • ชาร์จประจุไฟฟ้าได้เร็วกว่าแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วถึง 90%

การใช้งานอย่างต่อเนื่อง

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องกว่า 20 ชม. โดยหยุดเพื่อชาร์จประจุไฟฟ้าในช่วงพักเป็นระยะ และไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองเพื่อสลับสับเปลี่ยน
 • แบตเตอรี่กรด-ตะกั่ว สามารถใช้งานต่อเนื่องได้เพียง 7-8 ชม. เนื่องจากต้องใช้เวลาชาร์จประจุไฟฟ้า 8-10 ชม. และต้องรอให้เย็นก่อนใช้งาน

มาตรฐานความปลอดภัย UL 1642

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต จาก BYD ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย UL 1642 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสากลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต
 • ผ่านการทดสอบ เช่น Overcharge, Over discharge, Short circuit, Oven, Crush และ Burning ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุไฟไหม้และระเบิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระบบลดความเร็วขณะเลี้ยว
 • คันโยก ควบคุมรถแบบ Multi-function หมุนได้ 180°
 • ระบบจำกัดความเร็วเมื่อเคลื่อนที่พร้อมยกสินค้า
 • ระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อ กดปุ่มที่คันโยก ช่วยเสริมความปลอดภัย

รายละเอียดรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าบีวายดี แบบ Power Pallet ขนาด 2.0 ตัน

รุ่น P20PS
น้ำหนักที่ยกได้ (กก.)
(Load center 500 มม.)
2000
การควบคุมรถ
(Operator type)
เดินตาม/ขี่ (Stand-up rider)
เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ
มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.)
กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6)
726×1890/2360×1300

*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1220 มม., แพลตฟอร์มสำหรับยืน พับ/การออก
**ความสูง (H14) จากพื้นถึงด้านบนของคันบังคับในแนวตั้ง

คุณสมบัติเด่น

คุณสมบัติเด่นของแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต (Li. Iron., LiFePO4, LFP, Lithium Iron Phosphate) ประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานความปลอดภัยจาก BYD
 • ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น
 • Zero emission ปลอดมลพิษ ไม่มีไอเคมีขณะชาร์จประจุไฟฟ้า
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ชาร์จประจุไฟฟ้าได้กว่า 4,000 รอบ ใช้งานได้กว่า 10 ปี
 • ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศา ถึง +60 องศา
 • ชาร์จประจุไฟฟ้าได้เร็วกว่าแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วถึง 90%

การใช้งานอย่างต่อเนื่อง

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องกว่า 20 ชม. โดยหยุดเพื่อชาร์จประจุไฟฟ้าในช่วงพักเป็นระยะ และไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองเพื่อสลับสับเปลี่ยน
 • แบตเตอรี่กรด-ตะกั่ว สามารถใช้งานต่อเนื่องได้เพียง 7-8 ชม. เนื่องจากต้องใช้เวลาชาร์จประจุไฟฟ้า 8-10 ชม. และต้องรอให้เย็นก่อนใช้งาน

มาตรฐานความปลอดภัย UL 1642

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต จาก BYD ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย UL 1642 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสากลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต
 • ผ่านการทดสอบ เช่น Overcharge, Over discharge, Short circuit, Oven, Crush และ Burning ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุไฟไหม้และระเบิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระบบลดความเร็วขณะเลี้ยว
 • คันโยก ควบคุมรถแบบ Multi-function หมุนได้ 180°
 • ระบบจำกัดความเร็วเมื่อเคลื่อนที่พร้อมยกสินค้า
 • ระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อ กดปุ่มที่คันโยก ช่วยเสริมความปลอดภัย

รายละเอียดรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าบีวายดี แบบ Power Pallet ขนาด 2.0 ตัน

รุ่น P20PS
น้ำหนักที่ยกได้ (กก.)
(Load center 500 มม.)
2000
การควบคุมรถ
(Operator type)
เดินตาม/ขี่ (Stand-up rider)
เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ
มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.)
กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6)
726×1890/2360×1300

*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1220 มม., แพลตฟอร์มสำหรับยืน พับ/การออก
**ความสูง (H14) จากพื้นถึงด้านบนของคันบังคับในแนวตั้ง