ข้อแตกต่างระหว่าง Forklift และ Reach Truck ต่างกันอย่างไร มาดูกัน

หน้าแรก > บทความ > ข้อแตกต่างระหว่าง Forklift และ Reach Truck ต่างกันอย่างไร มาดูกัน

Forklift

  • ขนาดใหญ่ เหมาะกับการใช้งานในที่โล่งกว้าง
  • เหมาะกับการใช้ภายนอกอาคาร
  • อาจต้องใช้ทักษะมากกว่าในการควบคุม
  • รับน้ำหนักได้มากกว่า
  • ยกสูงได้น้อยกว่า

Reach Truck

  • ขนาดเล็ก ใช้งานในพื้นที่แคบได้ดีกว่า
  • เหมาะกับการใช้งานภายในอาคารและคลังสินค้า
  • ขับง่าย ไม่ต้องออกแรงเยอะ
  • รับน้ำหนักได้น้อยกว่า
  • ยกสูงได้มากกว่า