ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานขับรถยก

หน้าแรก > บทความ > ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานขับรถยก

1. ทดสอบระบบเบรก,ไฟ,แตรรถ,พวงมาลัย

การทดสอบระบบของตัวเครื่องรถยกเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะไม่ว่าท่านจะขับได้เก่งขนาดไหนแต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็อาจจะทำให้ท่านถึงกับเสียชีวิตหรือทำให้หลายคนเป็นอันตรายได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก, ไฟ, แตรรถ, พวงมาลัย, อื่นฯ ต่างก็มีความสำคัญในตัวของมันอยู่ค่ะ เช่น การให้สัญญาณเสียงเตือนบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือ บริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงานเดินอยู่

2. ตรวจสอบยางรถยกและระดับของน้ำมันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบสภาพยางและสภาพล้อ ตรวจสอบสภาพดอกยาง ตรวจสอบสภาพกะทะล้อและน๊อตยึด สำหรับอุตสาหกรรมอาหารบางประเภทซึ่งต้องใช้โฟล์คลิฟท์ชนิดล้อไม่มีดอกยางในงานขนถ่าย ลักษณะดังกล่าวนี้ ให้ดูระยะใช้งานด้านข้างขอบยาง ว่าสึกถึงระยะที่กำหนดไว้แล้วหรือยัง หากเป็นโฟล์คลิฟท์ขนาดใหญ่เช่น 15 ตันขึ้นไป บางรุ่นยางจะเป็นแบบจุ๊บเลสเติมลม ให้ตรวจสอบความดันลมยางด้วยเกจวัดความดันก่อนใช้งานทุกวัน

3. ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมันหรือหม้อน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ดึงก้านวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นขึ้นมา ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด ดันคืนกระทั่งสุดและดึงออกมาอ่านค่าระดับ ระดับต้องอยู่ระหว่าง Upper กับ Lower หากระดับต่ำน้ำมันหล่อลื่นอาจรั่วไหลออกนอกระบบ-หากสูงอาจมีน้ำหล่อเย็นรั่วไหลลงอ่างน้ำมันหล่อลื่น ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ำสำรอง , ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกส์ , ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นห้องเกียร์ หากแบตเตอรีแบบเปียก ให้ตรวจระดับน้ำกลั่น แบตเตอรีแบบเปลือกทึบให้เปิดฝาจุกช่องเซลล์เพื่อตรวจสอบ ต้องไม่มีประกายไฟ ทั้งนี้เนื่องจากจะมีก๊าซไฮโดรเจน (H2) ซึ่งเป็นก๊าซไวไฟ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

4. ตรวจสภาพงาของรถยกให้อยู่ในแนวตรงและไม่มีการชำรุดเสียหายก่อนจะเคลื่อนรถโฟร์คลิฟท์

ต้องยกงาให้พ้นจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และเมื่อรถโฟร์คลิฟท์วิ่งให้ยกงาสูงกว่าระดับพื้นไม่เกิน 30 เซนติเมตร พร้อมทั้งยกปลายงาเข้าหาคนขับ เพื่อป้องกันวัตถุที่ยกไหลตกลงมา เมื่อเลิกใช้งาน ต้องปล่อยงาให้ลงต่ำแตะพื้น ในลักษณะวางขนานกับพื้น ดับเครื่อง ห้ามดึงล้อมือ ถ้าจอดไว้ในบริเวณที่เป็นพื้นเอียงต้องใช้ไม้หมอนยันล้อไว้ เพื่อป้องกันรถไหล

5. สังเกตสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านบน,ล่างเสมอก่อนขับ

ก่อนจะเคลื่อนรถโฟร์คลิฟท์ ต้องยกงาให้พ้นจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และเมื่อรถโฟร์คลิฟท์วิ่งให้ยกงาสูงกว่าระดับพื้นไม่เกิน 30 เซนติเมตร พร้อมทั้งยกปลายงาเข้าหาคนขับ เพื่อป้องกันวัตถุที่ยกไหลตกลงมา ผู้ขับขี่โฟร์คลิฟท์ต้องสำรวจเส้นทางให้แน่ใจว่า เส้นทางที่จะควบคุมรถให้วิ่งไปนั้น มีความกว้างเพียงพอที่รถ จะวิ่งผ่านไปได้ และไม่มีสิ่งกีดขวาง