โคคาโคล่า

หน้าแรก > บทความ > โคคาโคล่า

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า BYD Forklift ECB40B ขนาด 4 ตัน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนฟอสเฟต (Lithium Iron-Phosphate) ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น (Maintenance free) อายุการใช้งานกว่า 10 ปี และสามารถชาร์จประจุไฟฟ้าได้รวดเร็วภายใน 2-4 ชม.

มาพร้อมกับระบบควบคุมอัจฉริยะ ควบคุมการใช้พลังงาน การปรับตั้งค่าสมรรถนะต่างๆ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลายรูปแบบตามความต้องการในการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานเคลื่อนย้ายสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าหรืออุตสาหกรรมที่เน้นความสะอาด เน้นประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงาน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมพลาสติก ,อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจค้าปลีก ฯลฯ และช่วยลดมลพิษทางอากาศในระยะยาวได้เป็นอย่างดี