บีวายดี ฟอร์คลิฟท์ หนึ่งในกลไกขับเคลื่อน งานเคลื่อนย้ายสินค้าของ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด

หน้าแรก > ข่าวสาร > บีวายดี ฟอร์คลิฟท์ หนึ่งในกลไกขับเคลื่อน งานเคลื่อนย้ายสินค้าของ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด

จากจุดเริ่มต้นในปี 2539 โดยการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท บอลล์ คอปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตลิตกระป๋องอลูมิเนียม อันดับหนึ่งของโลกประเทศสหรัฐอเมริกา และ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงจนเป็นผู้นำในการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมคุณภาพสูง มีกำลังการผลิตในภูมิภาคอาเซียนกว่า 4.6 พันล้านกระป๋องต่อปี

เพื่อตอบสนองความต้องการในท้องตลาดอย่างให้เป็นไปตามเป้าหมาย งานเคลื่อนย้ายสินค้าจึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนด ต้องมั่นใจได้ในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือเป็นสำคัญ รวมถึงต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งล่าสุดรถยก บีวายดี ฟอร์คลิฟท์ มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไกโลจิสติกส์และงานเคลื่อนย้ายสินค้าของ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด โดยส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้ากว่า 16 คัน สำหรับโรงงาน จ. สระบุรี และ จ.ปราจีนบุรี ตอบสนองเป้าหมายของลูกค้าด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยการลดการปล่อย Carbon footprint

รถยก บีวายดี ฟอร์คลิฟท์ โดดเด่นด้วยเทคโลยีแบตเตอรี่ “ลิเทียมไอออนฟอสเฟต” จาก บีวายดี ทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ให้ความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีไอเคมีระหว่างการชาร์จประจุไฟฟ้า ใช้งานได้กว่า 10 ปี ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน UL1642 สำหรับแบตเตอรี่ และ CE “Conformité Européenne” สำหรับรถฟอร์คลิฟท์

จากภาพ คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล President คุณฉัตรรัตน์ ศิริวาณิชย์ Logistics Section Head คุณบัญชา แดงอุทัย Sr. Electrical & Automation Department Manager และคุณวิชา แสวงศรี Safety Health and Environmental Manager พร้อมกับทีมงาน บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ให้เกียรติถ่ายภาพการรับมอบรถร่วมกับคุณสุขสวัสดิ์ หลงคำรัตน์ ที่ปรึกษางานขาย บริษัท สยาม แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ รีเลชั่นชิป จำกัด และทีมงาน ณ โรงงานจังหวัดสระบุรี